Steeds meer jongeren verblijven in de KVJJ

'In de eerste maanden van dit jaar hebben we meer plaatsingen in de KVJJ gehad dan de afgelopen twee jaar bij elkaar. De vraag waarom er nu wel plaatsingen zijn, is net zo lastig te beantwoorden als de vraag waarom er eerder zo weinig plaatsingen waren. Maar dat het goed is voor jongeren en de organisatie spreekt voor zich.’ Manager Alexander Gout van KVJJ Rijnmond vertelt over wat ‘meer jongeren in huis’ betekent voor de KVJJ.

In 2022 kwamen er nauwelijks jongeren in de KVJJ’s in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Venlo en Krimpen aan den IJssel. Volgens de betrokken organisaties als het OM, de Raad voor de Kinderbescherming en de Divisie Individuele Zaken van DJI lag dat aan het feit dat ze elkaar in de lokale keten nog beter moesten leren kennen. In de eerste helft van 2023 lijkt dat echt van de grond te zijn gekomen.

Contacten lokale keten

Alexander: ‘We hebben zeker hard gewerkt aan het contact met de lokale keten. Zo hebben we in Rijnmond alle officieren van justitie over de vloer gehad, bezoek van een groep jeugdrechters en van de DIZ-medewerkers. Als je elkaar eens hebt gezien en gesproken, zoek je sneller contact. Dat is precies wat nodig is bij de vaak hectische afstemming over plaatsing die binnen een paar uur rond moet zijn. Recent stuurde een officier zelfs al tijdens de zitting een bericht om te horen of er mogelijkheden zijn voor een plaatsing. Nou, dan weet je elkaar te vinden.’

Continuïteit

De KVJJ wordt nu dagelijks gebeld over aanmeldingen, zegt Alexander. ‘We zitten op een gemiddelde bezetting van ongeveer 6 jongeren. Dat zijn zowel PIJ-jongeren in de resocialisatiefase vanuit de JJI’s als preventief gehechte jongeren vanuit de Raad voor de Kinderbescherming. Maar niet alle jongeren kunnen we plaatsen. Met de ketenpartners kijken we goed naar de plaatsingscriteria voordat we aangeven dat we een jongere kunnen begeleiden. Dat neemt DIZ mee in de plaatsingsbeslissing.’ Volgens Alexander zorgt het groter aantal plaatsingen voor continuïteit in de KVJJ-organisatie. ‘Dat maakt het beter mogelijk om de organisatie verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het stroomlijnen van het administratief proces rondom de aanmeldingen. Of de afstemming met de JJI over verlofplannen van PIJ-jongeren. En in het bouwen aan en ontwikkelen van je groep medewerkers.’

woonkamer van de KVJJ Rijnmond

Andere aandachtspunten

Een meer bezette KVJJ zorgt daarnaast voor andere aandachtspunten. Voldoende personeel is er één van. Want meer jongeren op de groep, vraagt ook meer beveiliging en begeleiding. De KVJJ heeft dit jaar dan ook moeten opschalen in personeel. Een lastige klus in een krappe arbeidsmarkt. ‘Gelukkig hebben we recent meer reacties gekregen op vacatures’, zegt Alexander. ‘Dat stemt positief.’

Een ander aandachtspunt is de dynamiek tussen de jongeren. Hoe groter de groep, hoe meer prikkels en spanningen dat oplevert. Alexander: ‘Als er zes jongeren in huis zijn, dan hebben ze iets minder privacy dan wanneer ze maar alleen of met twee in de KVJJ zijn. Of dat voor veel onrust zorgt, ligt een beetje aan de samenstelling van de groep. Een PIJ’er is over het algemeen wat ouder en blijft langer. Terwijl de preventief gehechte jongeren maar kort in de KVJJ blijven en vaak jonger zijn. Dat botst onderling wel eens. De jonkies zijn druk en zeer aanwezig, maar de oudere jongeren willen vooral rust. Toch hebben ze ook een goede invloed op de preventief gehechten, is ons idee. Zij vertellen als ervaringsdeskundige dat ze er in de KVJJ echt iets van moeten maken om niet zoals zij hun hele jeugd in de JJI door te brengen. Ook daarin zie je de meerwaarde van de KVJJ.’