Forensisch Centrum Jeugd

In 2024 zijn de 5 huidige Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) omgevormd tot een Forensisch Centrum Jeugd (FCJ). Een FCJ is een hoogbeveiligd centrum voor jongeren die niet in een KVJJ geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze een hoge(re) mate van specialistische en geïntegreerde behandeling nodig hebben, of een hoge(re) mate van beveiliging.

Start op basisafdeling

Jongeren kunnen in een FCJ komen als ze verdacht worden van een strafbaar feit of als de rechter ze een straf of maatregel oplegt.

Bij plaatsing in een FCJ gaan jongeren eerst naar een basisafdeling. Hier wordt de eerste screening en diagnostiek verder verdiept, onder andere met risicotaxatie en risicomanagement. Op basis daarvan wordt bepaald naar welke leefgroep (intern of extern) de jongere na de basisafdeling doorstroomt en welke behandeling(en) nodig zijn.

Een jongere die geplaatst is in een KVJJ kan overgeplaatst worden naar een FCJ als de zorg en beveiliging van de KVJJ toch niet passend blijkt.

Behandeling op maat

Een FCJ biedt behandeling op maat. Ook binnen één afdeling krijgen niet alle jongeren dezelfde vorm en intensiteit van behandeling. Binnen de FCJ’s zijn enkele specialistische afdelingen voor jongeren met specifieke (zorg)problematiek. Ook is er sprake van transforensische jeugdzorg. Dit om de zorg vóór en na het verblijf in een FCJ zoveel mogelijk te kunnen voortzetten.

Lees ook de reportage in DJIzien over hoe jongeren arbeidsvaardigheden leren in Arbeidstrainingscentrum De Buitenloods van JJI Lelystad.

Re-integratie

Daarnaast is er een laagbeveiligde unit (LBU). In deze laagbeveiligde setting kunnen jongeren worden voorbereid op een succesvolle re-integratie. Het biedt tijdelijk een plek in een vertrouwde omgeving, met bekend personeel om te wennen aan vrijheden en lage beveiliging, totdat de jongere naar een vervolgplek gaat. Voor de ene jongere is dit terug naar huis, maar voor een ander is dat een vervolginstelling (bijvoorbeeld begeleid wonen).

In de laagbeveiligde unit kunnen ook jongeren worden geplaatst die, bijvoorbeeld vanwege de reisafstand niet in een KVJJ zijn geplaatst, maar wel toe kunnen met minder beveiliging. Lees meer over de LBU bij RJJI De Hunnerberg.

Differentiaties in zorg en beveiliging

Met verschillende differentiaties in zorg en beveiliging binnen een FCJ willen we zo goed mogelijk aansluiten bij wat een jongere echt nodig heeft. De huidige JJI’s beproeven in pilots deze differentiaties. Ook onderzoeken ze ideeën om de zorg en de continuïteit daarvan te verbeteren. In dit overzicht vind je de lopende en geplande pilots.

Waar? Naam pilot Planning
Start Afronding
Rijks JJI (locaties Breda, Nijmegen en Spijkenisse) Laagbeveiligde unit De Hunnerberg maart 2021 eind 2022
Neurobiologische interventie: gebruik CleVR (viritual reality) en ontwikkeling digitale applicatie april 2020 eind 2020; afgerond
Arbeidstoeleiding september 2020 mei 2021; afgerond
Transforensische zorg - De Hartelborgt april 2020 april 2021; afgerond
Basisafdeling De Hartelborgt januari 2020 eind 2020; afgerond
JJI Lelystad Risicomanagement en procesdiagnostiek juli 2020 december 2021
Transforensische zorg september 2020 mei 2021; afgerond
Buitenloods mei 2021 mei 2022
Laagbeveiligde unit september 2020 (tijdelijk gestopt)
JJI Teylingereind Sassenheim Inschatting vermoedelijke verblijfsduur januari 2021 maart 2022
Basisafdeling januari 2021 december 2021
Systemisch werken juni 2021 juli 2022

Monitor FCJ

Met de monitor FCJ worden de pilots in de JJI's gevolgd en onderzocht hoe de resultaten kunnen worden omgezet in beleid voor de toekomst van justitiële jeugd. Onderzoeksbureau Significant voert samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd de monitor uit.

Meer informatie: