Locaties

In Nederland zijn er vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ). Ook zijn er zes Justitiële Jeugdinrichtingen die de komende jaren worden omgevormd tot Forensische Centra Jeugd. Bekijk de locaties op de kaart.

Beeld: ©DJI