Coronavirus - aanscherping maatregelen per 21 december 2020

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, stuurde vandaag een brief naar de Tweede Kamer over de aanscherping van maatregelen in de justitiële inrichtingen om het coronavirus in te dammen. Aanleiding hiervoor is de harde lockdown die premier Rutte afgelopen maandag aankondigde. De aangescherpte coronamaatregelen gaan in op 21 december 2020 en komen bovenop de al bestaande maatregelen bij DJI.

Corona

Bezoek

De maatregelen voor bezoek worden per 21 december 2020 aangepast:

  • bezoek wordt beperkt tot maximaal 2 personen (exclusief kinderen onder de 13 jaar)
  • de ouder-kinddagen worden opgeschort
  • het ambtelijk bezoek wordt opgeschort, dit vindt digitaal plaats. Gesprekken die in het kader van de rechtsgang in een justitiële inrichting moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld gesprekken met een advocaat, mogen wel in de justitiële inrichting plaatsvinden. Als zij dat zelf willen, kan aan advocaten en aan gedragsdeskundigen die in de inrichting moeten zijn voor Pro Justitia rapportages, fysiek toegang worden verleend. Daarnaast krijgen inspecties altijd toegang. Verder kan de directeur van een justitiële inrichting zittingen van de RSJ en van de commissie van toezicht fysiek doorgang laten vinden als het niet mogelijk is deze zittingen digitaal te doen. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de justitiële inrichting en alleen als het verantwoord en binnen de RIVM-richtlijnen kan plaatsvinden.

Voor al het bezoek aan justitiabelen blijven de RIVM-richtlijnen gelden: op 1,5 meter afstand, achter plexiglas en een gezondheidscheck vooraf. Bezoekers van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Soms is het dragen van een mondkapje verplicht.

Algemene informatie over bezoek vindt u op onze website. Wilt u bij een justitiabele in een justitiële inrichting op bezoek? Raadpleegt u dan ook internetpagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken voor de daar geldende bezoekregels.

Meer informatie

Meer informatie over de aangescherpte coronamaatregelen staat in de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer van 18 december 2020. Informatie over de geldende coronamaatregelen bij DJI vindt u op de pagina ' coronavirus' op onze website.