Medewerker gewond bij incident JC Schiphol

Bij een incident op het Justitieel Complex Schiphol (JCS) heeft een gedetineerde zijn matras in brand gestoken. Hierbij is er veel rookvorming ontstaan.

JC Schiphol
Beeld: ©DJI

De gedetineerde was naar zijn cel gestuurd nadat hij fysiek agressief was richting medewerkers van JCS. Vervolgens heeft hij brandgesticht in zijn cel. Enkele medewerkers zijn vanwege inhalatie van rook door ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht. Een medewerker is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Deze medewerker is inmiddels weer thuis.

Door adequaat handelen van medewerkers van JCS en de brandweer was de brand snel onder controle. De betreffende gedetineerde is gezien door de medische dienst.

Gedetineerden van de afdeling waar waterschade ontstond door bluswater zijn naar een andere afdeling overgeplaatst. De afdeling wordt professioneel gereinigd zodat de afdeling weer zo snel mogelijk in gebruik genomen kan worden.

De directie, leidinggevenden en het lokale team Opvang en Nazorg houden contact met betrokken medewerkers. Er is onderzoek gedaan door de Koninklijke Marechaussee en er wordt aangifte gedaan. De betreffende gedetineerde verblijft naar aanleiding van dit incident in een isoleercel.

Meer informatie

Agressie tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Vragen over hoe om te gaan met agressie en geweld? Voor aanvullende informatie zie de pagina Agressie en geweld.