Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord van start

Vanaf 4 januari 2021 kunnen jongeren in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord (KVJJ) in Groningen geplaatst worden.

De KVJJ Noord is de derde in Nederland. Er zijn ook KVJJ's in Amsterdam en in Zuid-Limburg.

KVJJ Noord in Groningen
KVJJ Noord in Groningen

De KVJJ Noord werd op 28 januari geopend met een digitale bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertelden medewerkers en ketenpartners over de achtergrond en de werkwijze van de KVJJ. En gaven medewerkers een rondleiding in de KVJJ Noord.

De digitale opening KVJJ Noord kunt u terugkijken.