Even voorstellen: KVJJ Den Haag en KVJJ Rotterdam

Vanaf 1 juli 2021 starten in Rotterdam en Den Haag twee nieuwe Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd. Projectleider Bert Koetze (KVJJ Den Haag) en Hieke Visser (KVJJ Rotterdam) vertellen over de voorbereidingen.

Beeld KVJJ

KVJJ Rotterdam

Jeugdzorgorganisatie Timon is de aanbieder van de KVJJ Rotterdam. Projectleider Hieke Visser staat helemaal achter het concept van de kleinschalige voorziening. 'Een zo normaal mogelijke omgeving, kleinschalig en midden in de woonwijk, heeft een positieve invloed op de jongeren en de begeleiding. Het is daarnaast moeilijker om beschermende factoren, zoals familie, werk en dagbesteding, weer opnieuw op te bouwen als die zijn afgebroken door een gevangenisstraf ergens ver uit de buurt van waar de jongere vandaan komt. In een KVJJ kunnen die contacten overeind blijven.

Andersom geldt dat bijvoorbeeld ook voor hulp die je opstart in de KVJJ en thuis kan doorlopen met die al bekende hulpverlener. Daarom geloof ik echt in de kracht van de KVJJ.’

KVJJ Den Haag

De KVJJ Den Haag is een samenwerking tussen Leger des Heils Den Haag en Familysupporters. Projectleider Bert werkt al vele jaren met en voor jongeren in geslotenheid, zowel justitiële als civielrechtelijke jongeren. ‘Ik geloof heel erg in het concept van de KVJJ. Niet alleen omdat de hekken en andere beveiligingsmaatregelen voor sommige jongeren veel te heftig zijn. Mijn ervaring is dat wanneer je jongeren verantwoordelijkheid kunt geven, hen dat een positieve drive geeft. Zeker als het gaat om preventief gehechte jongeren. Of jongeren die willen oefenen met vrijheden als hun straf in een JJI er bijna op zit.’

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Bert: ‘Voor iedere KVJJ is het de grootste uitdaging om voldoende jongeren te kunnen plaatsen. En dat kost tijd, zo heb ik ook van de andere KVJJ’s gehoord. Op dit moment ben ik daarover al veel in overleg met de gemeente, Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en het OM. In de keten moet er een omslag in denken plaatsvinden: niet iedere jongere heeft hoge hekken en camera’s nodig. Met minder harde beveiliging en met instandhouding van het eigen netwerk kun je soms veel meer bereiken.’


Hieke: ‘Het succes van de KVJJ is echt een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarmee bedoel ik de hele keten. En het is voor iedereen nieuw. We moeten inderdaad allemaal anders gaan denken. Meer uitgaan van wat het beste werkt voor een jongere. We starten daarom met alle betrokken ketenpartners een begeleidingscommissie. Daarin zitten onder andere medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering, OM en Divisie Individuele Zaken (DIZ). Gezamenlijk bespreken we alle landelijke processen rondom de kleinschalige voorziening. Zo maken we verdere afspraken over wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe we elkaar op de hoogte houden.’

Midden in de wijk

Voor zowel Bert als Hieke was het even zoeken naar een goede locatie voor de KVJJ. Er moet voldoende ruimte zijn voor 8 jongeren, maar ook weer niet te groot. De locatie moet goed bereikbaar zijn. En het liefst in een gewone woonwijk.


Bert: ‘Ik kan wel zeggen dat we een fantastische ruimte gevonden hebben in Den Haag aan het Veluweplein in de wijk Transvaal. Een markant monument dat al geruime tijd leeg staat en waar we echt een huiselijke sfeer kunnen neerzetten. De buurt is dan ook blij dat er weer bewoners komen en het mooier wordt gemaakt. Zodra het weer kan, nodigen we hen uit voor een rondleiding in het pand. Met de wijkagent hebben we al heel goed contact. Hij weet precies wat er leeft en speelt in de buurt. Dat is goed. Zo kunnen we eventuele vragen of problemen snel oplossen.’

Hieke: ‘We zijn in de laatste gesprekken over een pand met zowel de eigenaar als de gemeente. Komende maand hopen we bekend te maken waar de KVJJ komt. Omdat het een behoorlijk ruim pand is, gaan we een deel daarvan als appartementen verhuren aan vrijwillige omwoners die als goede buren fungeren voor de jongeren in de KVJJ. Ze kunnen bijvoorbeeld meehelpen in de tuin of een keer een buurtkoffie organiseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De omwonenden gaan we zo snel mogelijk informeren, door de omstandigheden eerst in één op één gesprekken.’