Opening Afdeling Intensief Toezicht (AIT) PI Krimpen

Op maandag 12 april 2021 opent PI Krimpen een nieuwe kleinschalige afdeling: de zogenaamde Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Dit is een reguliere afdeling binnen deze inrichting. De AIT is kleinschaliger dan andere reguliere afdelingen.

Opening AIT PI Krimpen
Beeld: ©DJI

Voorkomen voortgezet crimineel handelen in detentie (VCHD)

Dit soort kleinschalige afdelingen zijn bedoeld voor gedetineerden die intensief toezicht nodig hebben. Het doel van dit intensieve toezicht is om te voorkomen dat gedetineerden doorgaan met criminele activiteiten tijdens hun detentie. Deze week worden de eerste justitiabelen hier gehuisvest. De pers en een aantal ketenpartners zoals de gemeente en de politie kregen een rondleiding op de AIT.

Orde en veiligheid

DJI heeft te maken met een groeiende toestroom van risicovolle gedetineerden die betrokken zijn bij de zware  georganiseerde misdaad. Deze gedetineerden vormen een extra risico voor de orde en veiligheid in de inrichtingen van DJI maar ook voor de veiligheid in de samenleving. Door deze risicovollere gedetineerden te scheiden van andere gedetineerden en ze te concentreren op een kleine afdeling waar intensiever toezicht is, kan DJI deze risico’s beter beheersen. De contacten met buiten en onderling kunnen hierdoor beter worden gemonitord. Ook wordt beter bewaakt dat reguliere gedetineerden niet “besmet” raken door of gerekruteerd worden voor criminele activiteiten. Dit kan de orde en veiligheid in de inrichting versterken en het detentieklimaat in de inrichtingen ten goede komen.

Alle voorzieningen op de afdeling

De afdeling is zo gesitueerd dat er zo min mogelijk vermenging is met andere gedetineerden. Gedetineerden kunnen op de afdeling gebruikmaken van diverse eigen voorzieningen (zoals luchten, sporten, arbeid en koken). Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats op de afdeling zelf. Zo wordt contact met gedetineerden van andere afdelingen beperkt. Door gedetineerden zoveel mogelijk actief te houden en een programma te bieden, wordt de kans op ongewenst gedrag verder ingeperkt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Getrainde medewerkers

Vorig jaar opende PI Leeuwarden de eerste AIT in Nederland. In de loop van 2021 zal er in PI Alphen een derde AIT geopend worden. Een getraind vast team gaat met veel enthousiasme aan de slag op de AIT in PI Krimpen. Op de afdeling gaan ervaren medewerkers aan de slag die de afgelopen periode specifieke trainingen hebben gevolgd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun werk. De ervaring die het afgelopen jaar is opgedaan in PI Leeuwarden is gebruikt bij de opzet van de afdeling in PI Krimpen.

Meer info over de AIT?

Zie voor meer informatie de pagina 'Afdeling Intensief Toezicht'.