Medewerker gewond bij ernstig incident PI Leeuwarden

Vanmiddag deed zich in PI Leeuwarden een ernstig incident voor. Een gedetineerde viel twee medewerkers aan. Eén van hen raakte daarbij zwaargewond. Hij liep hoofdletsel op en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zo kon de benodigde medische zorg verleend worden. De andere medewerker liep geen lichamelijk letsel op, maar is wel erg ontdaan door de gebeurtenissen.

PI Leeuwarden
Beeld: ©DJI

Overplaatsing

Betrokken gedetineerde is in een isoleercel geplaatst. Hij wordt overgeplaatst naar een speciale afdeling in PI Vught: de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG).

Aangifte

De gevangenisdirectie heeft aangifte gedaan bij de politie. Die doet onderzoek naar het geweldsincident. Er is opvang en nazorg geregeld voor de collega's die aanwezig waren bij dit incident.

Meer informatie

Agressie tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Vragen over hoe om te gaan met agressie en geweld? Voor informatie zie de pagina over agressie en geweld.