Extra maatregelen capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen

Vandaag stuurden vier verschillende inspecties (de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie van het Onderwijs) een gezamenlijke voortgangsbrief naar demissionair minister Sander Dekker omdat zij zich zorgen maken over de structurele capaciteits- en personeelstekorten binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).

Tweede Kamer

Toezicht geïntensiveerd

De inspecties hebben eerder bekend gemaakt dat zij zich zorgen maakten en hebben vervolgens het toezicht geïntensiveerd. DJI heeft afgelopen zomer al maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren.

Personele problematiek

De inspecties constateren nu dat ondanks alle inspanningen van DJI en de JJI’s de situatie niet verbeterd is. De actuele personele problematiek heeft een aantal oorzaken:

  • Veroordeelde jongeren hebben zwaardere problemen en ze zitten langer vast;
  • De combinatie van een structureel hoge bezetting en deze zware doelgroep, maakt dat personeel sneller uitvalt door ziekteverzuim of een andere baan zoekt;
  • Door het vertrek of uitval van collega’s, wordt de druk nog hoger op het overgebleven personeel op de groepen. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel.  

Dit alles tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt, waarbij het moeilijk is om mensen te vinden en vervolgens ook te houden. Dit leidt er onder andere toe dat de JJI’s niet altijd meer aan de minimale wettelijke norm voor het dagprogramma kunnen voldoen. Deze situatie is kwetsbaar.

Extra maatregelen

DJI neemt daarom een aantal maatregelen, voor de korte en de middellange termijn. Voor de korte termijn zorgt DJI op tijdelijke basis voor extra plekken en extra personeel. Afgelopen september opende DJI al een tijdelijke JJI locatie in Evertsoord (Limburg), genaamd Horsterveen, om zo de druk op andere jeugdgevangenissen te verlichten. Dit traject kent een gefaseerde opstart waarbij op dit moment een afdeling draait en in november de tweede afdeling wordt geopend.

Ondersteuning vanuit DV&O

Verder komt er tijdelijk extra personeel, onder andere vanuit de Dienst Vervoer & Ondersteuning naar de JJI’s en er worden bij uitval van personeel uitzendkrachten ingezet om de personele bezetting op de groep op orde te houden. Deze uitzendkrachten hebben expertise op het terrein van jeugdigen.

Arbeidsmarktcampagne gestart

Naast de al reeds genomen maatregelen wordt er op middellange termijn structureel extra personeel  aan de JJI’s toegevoegd. Er wordt een extra groepsleider op mbo-niveau ingezet daarmee staan er op alle groepen gedurende het dagprogramma drie medewerkers. Een daarop gerichte arbeidsmarktcampagne om nieuwe medewerkers te werven is al gestart. DJI verwacht dat de nieuwe medewerkers in het eerste kwartaal 2022 kunnen beginnen. Sander Dekker: “Met deze maatregelen wil ik bereiken dat de JJI’s weer aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Dat de orde en veiligheid in de JJI’s is geborgd en dat de druk op het personeel wordt verlicht, waardoor het verloop onder de medewerkers verminderd en het ziekteverzuim daalt.”

Zie voor meer informatie

Zie hieronder de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer.