Reactie DJI op brief inspecties "stand van zaken intensief toezicht JJI's”

Vier inspecties [1] brengen vandaag een brief naar buiten waarin zij adviseren om jongeren alleen nog in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) te plaatsen als zij er een passende behandeling en verantwoord verblijf kunnen krijgen. Volgens de inspecties is de kritische grens voor het goed uitvoeren van het jeugdstrafrecht volgens hen bereikt. Zij roepen verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op direct in te grijpen en te zorgen voor een verantwoord verblijf conform de wet.

Na eerdere bevindingen heeft DJI al stevig ingezet om de tekorten in de Justitiële Jeugdinrichtingen te verhelpen. Er is een extra JJI locatie (Horsterveen) geopend. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft zich eerder in een inspectierapport positief uitgelaten over RJJI Horsterveen. Ook is er extra personeel gekomen, is meer ingezet op verzuimbegeleiding, re-integratie en is een arbeidsmarktcampagne gestart. DJI blijft inzetten op werving. Er is echter sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, dat geldt voor meerdere sectoren. De inspecties stellen voor alleen nog jongeren in JJI’s te plaatsen als een garantie is voor een verantwoord verblijf en passende behandeling. DJI heeft geen invloed op het aantal straffen en maatregelen dat wordt opgelegd. Daar beslist de rechter over. Daarbij wordt in het jeugdstrafrecht terughoudend omgegaan met voorlopige hechtenis en jeugddetentie.

Inperken van de instroom naar de jeugdgevangenis betekent dat andere hulpinstanties ook de drukte niet aan kunnen. De jeugdhulp kampt bijvoorbeeld ook met personeelsproblemen. DJI werkt aan een aantal scenario’s om de druk op de JJI´s te verlichten; alternatieve dagprogramma’s, het temporiseren van de uitbreiding van JJI Teylingereind, het langer openhouden van JJI Horsterveen en plaatsing van 18-plussers met een preventieve hechtenis in een gewone gevangenis. Dit laatste geldt voor de doelgroep die in aanmerking komt voor het adolescentenstrafrecht. In januari informeert minister Weerwind de Tweede Kamer over aanvullende maatregelen.

[1]  Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Nederlandse Arbeidsinspectie.