Eerste duurzaamheidsrapportage DJI toont complexe uitdagingen

Voor het eerst heeft het duurzaamheidsteam van DJI een eigen jaarrapportage gemaakt. Deze ‘Jaarrapportage Duurzaamheid DJI 2023’ laat zien dat DJI onder andere verantwoordelijk is voor bijna de helft van de CO2-uitstoot van het hele Ministerie van Justitie en Veiligheid. Er moeten nog flinke stappen gezet worden om een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te realiseren. “Alleen door slim samen te werken gaat dit ons lukken”, aldus Wim Saris.

Jaarrapportage 2023 Duurzaamheid DJI
Beeld: ©DJI

De boodschap van de eerste jaarrapportage Duurzaamheid is dat DJI nog veel klimaatwinst te behalen heeft.  Er is in deze rapportage gekeken naar de eigen uitstoot.

Verduurzamen elektraverbruik

DJI gaat, door deelname aan het windpark Maasvlakte II, vanaf 2024 gebruik maken van 94% duurzaam opgewekte energie. Dit betekent dat de doelen voor het verduurzamen van het elektraverbruik van DJI bijna gehaald zijn. Op de andere vlakken (met name gasverbruik, afval en mobiliteit) zijn nog grote stappen te zetten.

Uitdagingen: gas, mobiliteit en afval

Het doel is om in 2030 het gasverbruik te reduceren met 30% ten opzichte van 2019. In 2023 zat DJI pas op 13%. Een deel van deze vermindering is tevens toe te schrijven aan een hogere temperatuur in de winter van 2023. Dat betekent dat de gasreductie, die door de maatregelen zelf tot stand is gekomen, eigenlijk nog kleiner is. 

DJI produceert daarnaast bijna een kwart van al het afval binnen het Rijk. Om dit te verminderen heeft het Rijk een reductiedoelstelling gezet op 35% restafval per 2023. Met nog 78% restafval heeft DJI deze doelstelling niet gehaald. Daarbij heeft DJI met meer dan duizend voertuigen het grootste wagenpark van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vooral de privé-dienstreizen en woon-werkverkeer zorgen met 81% voor het grootste deel van de CO2-uitstoot in de categorie vervoer.

In lijn komen met de klimaatdoelen

Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren voordat DJI op koers ligt om een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te realiseren en de klimaatdoelen te behalen. Wolter van der Vlist leidt team Duurzaamheid en stond aan het roer van deze eerste jaarrapportage. “De cijfers tonen wat we soms vergeten: we zijn een van de grootste uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Dat heeft twee kanten: een enorme opgave maar ook – en dat vind ik persoonlijk heel tof – enorme impact!”, aldus Van der Vlist. “Wij kunnen als DJI echt het verschil maken.”

De complete Jaarrapportage Duurzaam DJI is hier te downloaden. Neem voor meer informatie contact op met adviseur duurzaamheid Loes Mik van team Duurzaam DJI.