Duurzaam DJI

De overheid wordt duurzaam, dus wij bij DJI ook. Zowel de huisvesting, als de bedrijfsvoering en onze inkoop moeten in 2030 klimaatneutraal en in 2050 circulair zijn. Hoe we daar naartoe werken leest u hieronder.

Het team achter Duurzaam DJI is ondergebracht bij de directie Facilitair, Huisvesting en Inkoop (FHI). De activiteiten van dit team bestaan momenteel uit:

  • Het realiseren van (korte termijn) acties en besparingen (o.a. energiereductie);
  • Onderzoeken van de kosten van de uitvoering van het Klimaatakkoord en het ontwikkelen van scenario’s;
  • Monitoring en duurzaamheidsrapportage.

Projecten van het team raken de onderwerpen : energie, voeding, vervoer, inkoop, afvalreductie en nascheiding en kennisoverdracht. Vanuit het team ondersteunen we de (lijn-)organisatie om de doelstellingen te realiseren.

Voorkant jaarrapportage duuzaamheid
Beeld: ©DJI

DJI en het Klimaatakkoord

In 2017 maakten we de eerste ‘ecologische voetafdruk’ rapportage, waarin de materiaal-, energie- en waterstromen die door de organisatie lopen tegen het licht zijn gehouden. In 2019 volgde de tweede ecologische voetafdrukrapportage, waarna we in 2022 een onderzoek hebben laten doen naar de impact van de organisatie op het klimaat.

Begin 2024 publiceerden we onze eerste ‘Jaarrapportage Duurzaamheid DJI 2023’, waarmee we invulling geven aan de Rijksbrede informatieverplichting. De gegevens uit deze rapportage zijn ook onderdeel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Met deze rapportages maken we inzichtelijk waar DJI staat in het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord, zoals circulair grondstoffengebruik, vermindering van de CO2-uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energie. Ook leveren ze aanbevelingen op, om DJI zo goed mogelijk op koers te zetten naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 en circulariteit in 2050. Alle rapportages zijn onderaan deze pagina in te zien.

We zijn hier in de gevangenis van Veenhuizen, in de roosterij van koffiebranderij Koffielust. 
Hier wordt koffie geroosterd door gedetineerden van de gevangenis in Veenhuizen. 
De link is eigenlijk begonnen door mijn bedrijf wat hier in Veenhuizen tegenover het gevangenismuseum stond. 
Vandaar ook dat ik de vraag heb gekregen vanuit de gevangenis: wat is er nodig om koffie te roosteren in één van de gevangenissen?

---

En zo is de link ontstaan om samen met Pure Africa, Maas en Koffiebranderij Koffielust het merk de Idealist in de markt te gaan zetten voor DJI en IND. 
DJI en IND kwamen bij Maas met de ambitie voor een volledig duurzame koffie die traceerbaar en eerlijk is. 
Zodoende zijn we in gesprek geraakt met Pure Africa, met Ando, en met Mark van Koffielust. En we wisten de krachten te bundelen en een volledig duurzame koffie te bieden met een volledig verhaal. 

---

Dit is het product Pure Africa. Wij importeren koffie vanaf de bron in Afrika naar Nederland. 
Dus we weten precies welke boeren aan dit product gewerkt hebben en wat ze ervoor betaald hebben gekregen. 

---

Als je kijkt bij DJI en IND drinken ze per jaar gemiddeld 6 miljoen koppen koffie. 
Ik vind het echt bijzonder dat je met één kop koffie al het verschil kan maken. En dat je echt iedere kop laat tellen. 
En als je daarmee al het verschil kan maken, dan houdt niks je meer tegen. 

CO₂-Prestatieladder doelen en realisaties

DJI neemt, als onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, deel aan de CO₂-prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder helpt ons bij het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen, door implementatie van een CO₂-managementsysteem. Door in kaart te brengen waar onze CO₂-uitstoot zit, kunnen we praktische maatregelen nemen voor reductie.

De eerstbehaalde trede op deze Ladder is trede 3. Daarvoor moeten we inzicht krijgen in de directe CO₂-uitstoot van de eigen organisatie, zoals door ons energieverbruik en zakelijke reizen in kaart te brengen. Dit zijn de zogeheten 'scope 1 en 2 CO₂-emissies'. DJI zal zich de aankomende tijd inzetten om de CO₂-voetafdruk van de organisatie beter in beeld te krijgen. Zo kunnen we uiteindelijk voldoen aan de doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord

Lees meer op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Contact

Wil je samen met ons naar een klimaatneutrale toekomst toewerken? Of meer weten over de duurzaamheidsplannen van DJI? Neem per e-mail contact op met adviseur duurzaamheid Loes Mik.