Inkoopbeleid Wij kopen in met impact

Dit beleidsplan beschrijft het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee gaat DJI verder op de in 2017 ingeslagen weg. Het beleid beschrijft hoe we vanuit inkoop een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappelijke doelstellingen. Dit geactualiseerde inkoopbeleid (2021) verankert de maatschappelijk impact die we kunnen realiseren met inkoop én houdt rekening met de aangescherpte doelstellingen ten aanzien van het klimaat.