Samenvatting eerste tussenrapportage FCJ-pilots

De eerste tussenrapportage van de evaluatie van de FCJ-pilots brengt het verloop van de pilots in kaart, de succesfactoren en belemmerende factoren. Daarbij gaat het om zowel inhoudelijke aspecten als om organisatorische- en bedrijfsvoeringsaspecten.

Het gaat om pilots op de volgende thema’s:

  • Basisafdeling en procesdiagnostiek
  • Laagbeveiligde unit (LBU)
  • Arbeidstoeleiding
  • Transforensische zorg

Significant Public en de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) voeren -in opdracht van DJI- het (overkoepelend) evaluatieonderzoek uit als voorbereiding op de omvorming van vijf JJI's tot FJC's.