Monitor KVJJ: Facts & Figures januari - augustus 2021

Het rapport zet een aantal ‘Facts & Figures’ van de KVJJ’s op een rij, op basis van de eerste voortgangrapportage van de monitor. Deze facts & figures bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Overzicht van de vijf KVJJ’s
  • Bezetting KVJJ
  • Kenmerken van de doelgroep
  • Cijfers toeleidingsproces
  • Analyse toeleidingsproces

Met de komst van de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) is een belangrijke stap gezet naar meer maatwerk voor jongeren in detentie. De Monitor KVJJ volgt 2 jaar lang of deze nieuwe manier van vrijheidsbeneming goed werkt. En geeft handvatten voor de verdere ontwikkeling van de KVJJ’s.

De Rebelgroup ontwikkelt de KVJJ-monitor en voert deze uit.