Infographic Personeel DJI 2021

De medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zetten zich 24/7 in om bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving. Dit door de uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen en – in samenwerking met ketenpartners – ondersteuning bij voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.
Om dit nu én straks goed te doen, zet DJI in op voldoende goed gekwalificeerde medewerkers, die hun werk veilig, fit en met plezier doen binnen een stabiele en tegelijkertijd flexibele organisatie.