Verslag VOM bijeenkomst 15 juni 2021

Hoe gaat het met het programma VOM, welke pilots lopen er en wat zijn de ontwikkelingen vanuit de KVJJ’s en FCJ? Tijdens de online VOM-bijeenkomst kwamen medewerkers van de JJI’s, de KVJJ’s en ketenpartners zoals de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, (jeugd)reclassering, het OM en de rechterlijke macht daar alles over te weten. Daarnaast konden zij tijdens workshops hun mening en ideeën laten weten over specifieke onderwerpen.

Programma

De bijeenkomst startte met een plenaire sessie. Bart van Els (plv divisiedirecteur forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen) en Martine den Brinker (programmamanager VOM) heetten de gasten welkom en vertelden over waar het programma VOM voor staat.

Daarna volgden deelnemers twee workshops die ze vooraf hadden uitgekozen. De workshops gingen over de volgende onderwerpen:

  • Van risicotaxatie naar management
  • Laagbeveiligde unit RJJI De Hunnerberg
  • KVJJ toeleiding en plaatsing
  • ICT-Innovatie in jeugddetentie en behandeling
  • KVJJ Ketensamenwerking
  • Arbeidstoeleiding RJJI Den Hey-Acker
  • Maatwerk in zorg en beveiliging, hoe gaat dat eruit zien?
  • Relationele beveiliging in KVJJ Amsterdam
  • Visuele begeleiding

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte plenaire bijeenkomst.