Welke zorg is er in een justitiële inrichting?

Verpleegkundige Esther, laat u zien welke zorg faciliteiten er zijn voor de justitiabelen.

Welke zorg is er in een justitiële inrichting?

Hoi, ik ben Esther en ik werk
als verpleegkundige...
op de medische dienst van DJI.
De zorg in detentie
die doe ik samen...
die doe ik samen met de huisarts,
de psychiater...
de psycholoog, de tandarts
en de fysiotherapeut.
Bij binnenkomst krijgen alle
gedetineerden een medische intake...
waarin de gezondheid of de
medische klachten besproken worden.
Hier op de medische dienst
leveren we de algemene basiszorg.
We leveren medicatie, we hebben
extra aandacht voor ziekten zoals...
suikerziekte, astma COPD
of verslavingsproblematiek...
en we bieden ondersteuning aan mensen
met een lichtverstandelijke beperking.
Voor dingen die we niet kunnen,
zoals bijvoorbeeld een operatie...
of een consult bij een specialist
verwijzen we door naar het ziekenhuis...
bij ons in de buurt.
Justitiabelen moeten natuurlijk
ook wel eens naar de tandarts.
Hiervoor heeft DJI 3 tandartsbussen die
de inrichtingen in Nederland bezoeken.
Bij de mondzorg kun je denken
aan acute pijnklachten...
het vullen van gaatjes, kiezen
en het repareren van protheses.
Behalve lichamelijke zorg hebben
we binnen DJI ook veel aandacht voor...
psychiatrische en psychologische
behandelingen.
En waarom doen we nou dit alles?
Dit doen we omdat we willen
voorkomen dat mensen terugvallen...
in hun criminele gedrag en dat ze een
betere kans in de maatschappij krijgen.


Hoi, ik wilde even een medicatie
naar de afdeling brengen.