Informatieblad Inrichting Stelselmatige Daders (ISD)

Het doel van de Inrichting Stelselmatige Daders-maatregel is tweeledig:
1. Criminaliteit gepleegd door veelplegers terugdringen en daarmee maatschappelijke veiligheid vergroten door middel van opsluiting
van de veelpleger.

2. Recidive van de veelpleger reduceren. Tijdens de vrijheidsbeneming wordt de gemotiveerde veelpleger, indien geïndiceerd, behandeld en wordt er een re-integratietraject opgestart. Met het aanbieden van programma’s gericht op verslaving of andere problematiek wordt gedragsverandering beoogd. Dit moet leiden tot het minder plegen van delicten na de vrijheidsbeneming