Informatieblad 'Gezinsbenadering - het kind centraal'

 In januari 2017 is hier het project gezinsbenadering van start gegaan, geïnspireerd door de positieve ervaringen die sinds 2010 in Parc Prison in Wales zijn opgedaan met de family intervention unit. Gedetineerde vaders worden gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen voor het gezin en hun vaderrol te verstevigen. Het belang van het kind staat daarbij centraal. De aanpak gezinsbenadering stelt zich tot doel voorkoming van detentieschade, doorbreking van intergenerationele overdracht van crimineel gedrag en vermindering van recidive. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met een groot aantal regionale netwerkpartners.