Wetsvoorstel straffen en beschermen

Volgens dit  wetsvoorstel moet een gedetineerde om meer vrijheden te krijgen zich aantoonbaar inzetten voor een verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Ook worden veiligheidsrisico’s en slachtofferbelangen meegewogen. Verder wordt het verlof gekoppeld aan een re-integratiedoel, zoals het voeren van een sollicitatiegesprek of het regelen van huisvesting.