Handreiking Gezinsbenadering

In juli 2017 is de pilot gezinsbenadering in de PI Veenhuizen en PI Leeuwarden van start gegaan, geïnspireerd door de positieve ervaringen die sinds 2010 in Parc Prison in Wales zijn opgedaan met de family intervention unit. n deze handreiking hebben we in het eerste hoofdstuk relevante achtergrondinformatie opgenomen, zoals de ervaringen in Parc Prison en vermeldingswaardig onderzoek op dit vlak. Voorts staan (politieke) ontwikkelingen centraal die in de context van de gezinsbenadering van belang zijn om te vermelden.

In het tweede hoofdstuk wordt kort uiteen gezet wat de doelgroep en de beoogde doelen zijn en hoe de gezinsbenadering wordt ingebed en uitgevoerd in de praktijk. De essentiële onderdelen van de gezinsbenadering, de zogenoemde bouwstenen,zullen wij een voor een toelichten in het derde hoofdstuk, zodat u concrete handvatten heeft voor de uitrol van een gezinsgerichte aanpak in uw inrichting.

In het vierde hoofdstuk staan de geschatte kosten centraal voor de uitrol van de gezinsbenadering. Ook is er inmiddels al behoorlijk wat informatiemateriaal en beeldmateriaal beschikbaar, wat u kunt gebruiken voor de gezinsgerichte aanpak in uw inrichting. In het vijfde hoofdstuk zal beschreven worden welk materiaal beschikbaar is en via welke intranetpagina u dit materiaal kunt downloaden.