Volwassenendetentie

De video 'Volwassenendetentie in Nederland' laat zien hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen straffen en maatregelen uitvoert die de rechter oplegt aan volwassenen.

Volwassenendetentie

(Op een busje en een uniform staat: Dienst Justitiële Inrichtingen. Iemand plaatst een vinger op een scanner. Een deur en luikje worden geopend. Iemand sluit een deur en draait die op slot. Beeldtekst: Dit is DJI volwassenendetentie. Voice-over:)

RONKENDE MOTOR

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Insluiten als straf doen we al heel lang in Nederland.
De Dienst Justitiële Inrichtingen, oftewel DJI voert deze taak uit namens het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De straffen en maatregelen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Dat maakt DJI tot detentiespecialist.
Een grote organisatie waar ruim veertienduizend mensen werken.

(Mensen lopen door een zaal en een hal.)

DJI draagt bij aan de veiligheid van ons allemaal door straffen en maatregelen uit te voeren die door de rechter zijn opgelegd.
Dat kan binnen de muren van een justitiële inrichting zijn, maar ook daarbuiten.
Iedereen die bij DJI zit, wordt justitiabele genoemd.
Justitiabelen worden door DJI voorbereid op een terugkeer in de samenleving.
Dat gebeurt om te voorkomen dat zij terugvallen in crimineel gedrag.
We noemen dat recidivevermindering.

(Een animatie verschijnt.)

Er worden in de justitiële inrichtingen dagelijks 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er wordt jaarlijks ongeveer 11 miljoen kilometer afgelegd voor vervoer en ondersteuning.
En een gemiddelde cel is 5 bij 2 bij 2,5 meter groot.
Er moet voor ruim 11.000 bedden linnengoed worden gewassen.
En een volwassen gedetineerde zit gemiddeld 3,5 maand achter de tralies.

(De animatie verdwijnt. Medewerkers van DJI lopen langs een balie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK VERANDERT IN RUSTIGE MUZIEK

Er zijn verschillende soorten justitiabelen.
Volwassenen, jongeren, patiënten en vreemdelingen.
De divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van DJI is verantwoordelijk voor alle volwassen gedetineerden.
Deze gedetineerden zitten niet allemaal in dezelfde soort inrichting.

(Een deur valt dicht.)

Volwassenen die in voorlopige hechtenis zijn genomen omdat zij verdacht worden van een misdrijf, zitten in een huis van bewaring.

(Een man opent een deur.)

Na een veroordeling door de rechter komen ze terecht in de gevangenis.
De medewerkers worden speciaal door het opleidingsinstituut van DJI getraind om te zorgen voor veiligheid in de justitiële inrichtingen.

(De man doet de deur op slot.)

Zij werken samen met de gedetineerden aan het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na het uitzitten van de straf.

(Een vrouw zit tegenover een man.)

JUDITH: Het mooie van mijn werk is dat het mensenwerk is.
Gedetineerden zijn geen nummer. Het zijn gewoon mensen die je ook gewoon de menselijke aandacht wil geven.
Het is ook specialistisch werk, waar een intensieve opleiding aan voorafgaat.

(Mannen zitten achter naaimachines.)

VOICE-OVER: De gedetineerde moet laten zien dat hij verantwoordelijkheid wil nemen door zich goed te gedragen en actief mee te werken aan zijn re-integratie.

(Andere mannen bewerken hout.)

Dit kan bijvoorbeeld door te werken in een van de werkplaatsen in de gevangenis of bepaalde trainingen te volgen.
Doet hij dat niet, dan mag hij minder aan activiteiten deelnemen zoals minder sport of minder bezoek.
Het uiteindelijke doel is dat zo min mogelijk gedetineerden na hun vrijlating opnieuw de fout in gaan.

(Een man stapt een hal door. Beeldtekst: DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van (delen van) deze film in welke vorm dan ook is verboden. Van de mensen die in deze film zijn geportretteerd, is niemand daadwerkelijk ingesloten (geweest).)

(Speciale dank aan de medewerkers van DJI. Dit is een productie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Corporate Communicatie. Voor meer informatie zie www.dji.nl. Copyright 2019.)