Jeugddetentie

In Nederland zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een justitiële jeugdinrichting (JJI). De video 'Jeugddetentie in Nederland' geeft een kijkje in wat er gebeurt in een JJI.

Jeugddetentie

Op een busje en een uniform staat: Dienst Justitiële Inrichtingen. Iemand plaatst een vinger op een scanner. Een deur en een luikje worden geopend. Iemand sluit een deur en draait die op slot. Beeldtekst: Dit is DJI jeugddetentie. Voice-over:)

RONKENDE MOTOR

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Insluiten als straf doen we al heel lang in Nederland.
De Dienst Justitiële Inrichtingen, oftewel DJI voert deze taak uit namens het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De straffen en maatregelen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Dat maakt DJI tot detentiespecialist.
Een grote organisatie waar ruim veertienduizend mensen werken.

(Mensen lopen door een zaal en een hal.)

DJI draagt bij aan de veiligheid van ons allemaal door straffen en maatregelen uit te voeren die door de rechter zijn opgelegd.
Dat kan binnen de muren van een justitiële inrichting zijn, maar ook daarbuiten.
Iedereen die bij DJI zit, wordt justitiabele genoemd.
Justitiabelen worden door DJI voorbereid op een terugkeer in de samenleving.
Dat gebeurt om te voorkomen dat zij terugvallen in crimineel gedrag.
We noemen dat recidivevermindering.

(Een animatie verschijnt.)

Er worden in de justitiële inrichtingen dagelijks 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er wordt jaarlijks ongeveer 11 miljoen kilometer afgelegd voor vervoer en ondersteuning en een gemiddelde cel is 5 bij 2 bij 2,5 meter groot.
Er moet voor ruim 11.000 bedden linnengoed worden gewassen en een volwassen gedetineerde zit gemiddeld 3,5 maand achter de tralies.

(De animatie verdwijnt. Medewerkers van DJI lopen langs een balie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK VERANDERT IN RUSTIGE MUZIEK

Er zijn verschillende soorten justitiabelen.
Volwassenen, jongeren, patiënten en vreemdelingen.
De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van DJI is verantwoordelijk voor alle jongeren die bij DJI verblijven.

(Een deur valt dicht. Een vrouw opent een cellenbus.)

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht zitten in een justitiële jeugdinrichting.

(Een jongen stapt uit.)

In Nederland verblijven jaarlijks ongeveer 2.200 jongeren in zo'n inrichting.
De meeste jongeren zijn tussen de 16 en 21 jaar oud.
Alle justitiële jeugdinrichtingen werken met dezelfde basismethodiek: YOUTURN.
Bij deze methodiek draait alles om het aanleren van vaardigheden en eigen verantwoordelijkheid.

(Jongeren praten. Later zitten ze naast elkaar.)

JAN: Ik werk heel erg graag met jongeren.
En natuurlijk ondergaan ze hier een straf maar binnen die straf doorlopen ze een traject dat heel erg toekomstgericht is.
Al onze jongeren doorlopen een verplicht dagprogramma.
Ze krijgen onderwijs en andere activiteiten in het kader van pedagogische vorming.

(Een jongen speelt biljart. Anderen zijn in een lokaal.)

VOICE-OVER: Tijdens hun detentie volgen jongeren verplicht onderwijs en is behandeling een belangrijk onderdeel.
Elke jongere volgt een persoonlijk toekomstgericht traject dat ervoor moet zorgen dat hij of zij zich niet meer crimineel gedraagt.

(Een man loopt naar een zittende man en vrouw toe.)

De rol van ouders is ook belangrijk.
Daarom worden ouders regelmatig uitgenodigd voor gesprekken in de jeugdinrichting en zijn ze aanwezig op ouderavonden of bij diploma-uitreikingen.
Door op deze manier te werken, streeft DJI ernaar te bereiken dat mensen na hun vrijlating niet opnieuw de fout in gaan.

(Een man stapt langs een rij gesloten deuren een hal door. Beeldtekst: DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen.)

OPGEWEKTE MUZIEK

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van (delen van) deze film in welke vorm dan ook is verboden. Van de mensen die in deze film zijn geportretteerd, is niemand daadwerkelijk ingesloten (geweest).)

(Speciale dank aan de medewerkers van DJI. Dit is een productie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Corporate Communicatie. Voor meer informatie zie www.dji.nl. Copyright 2019.)