Vreemdelingenbewaring (korte versie)

Deze video laat in het kort zien hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen vreemdelingenbewaring uitvoert. Meer weten? Bekijk dan de uitgebreidere film 'Vreemdelingenbewaring in Nederland'.

Vreemdelingenbewaring (korte versie)

(Op een busje en een uniform staat: Dienst Justitiële Inrichtingen. Iemand plaatst een vinger op een scanner. Een deur en een luikje worden geopend. Iemand draait een deur op slot. Beeldtekst: Dit is DJI vreemdelingenbewaring. Voice-over:)

RONKENDE MOTOR

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Insluiten als straf doen we al heel lang in Nederland.
De Dienst Justitiële Inrichtingen, oftewel DJI voert deze taak uit namens het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De straffen en maatregelen die door de rechter zijn opgelegd worden uitgevoerd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel.
Dat maakt DJI tot detentiespecialist.
Een grote organisatie waar ruim veertienduizend mensen werken.

(Mensen lopen door een zaal en een hal.)

DJI draagt bij aan de veiligheid van ons allemaal door straffen en maatregelen uit te voeren die door de rechter zijn opgelegd.
Dat kan binnen de muren van een justitiële inrichting zijn, maar ook daarbuiten.
Iedereen die bij DJI zit, wordt justitiabele genoemd.
Justitiabelen worden door DJI voorbereid op een terugkeer in de samenleving.
Dat gebeurt om te voorkomen dat zij terugvallen in crimineel gedrag.
We noemen dat recidivevermindering.

(Een animatie verschijnt.)

Er worden in de justitiële inrichtingen dagelijks 80.000 boterhammen uitgedeeld.
Er wordt jaarlijks ongeveer 11 miljoen kilometer afgelegd voor vervoer en ondersteuning.
En een gemiddelde cel is 5 bij 2 bij 2,5 meter groot.
Er moet voor ruim 11.000 bedden linnengoed worden gewassen.
En een volwassen gedetineerde zit gemiddeld 3,5 maand achter de tralies.

(De animatie verdwijnt. Medewerkers van DJI lopen langs een balie.)

DE LEVENDIGE MUZIEK VERANDERT IN RUSTIGE MUZIEK

Er zijn verschillende soorten justitiabelen.
Volwassenen, jongeren, patiënten en vreemdelingen.
De divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van DJI is verantwoordelijk voor alle vreemdelingen die bij DJI verblijven.
De meeste vreemdelingen zitten in detentiecentra.
Voor gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen is er de gesloten gezinsvoorziening in Zeist.

(Een deur valt dicht. Iemand vult een formulier in.)

De vreemdelingenbewaring zit erg ingewikkeld in elkaar.
DJI werkt daarbij nauw samen met veel andere organisaties zoals de politie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

(Een man ondergaat een securityscan. Van een andere man wordt een pasfoto gemaakt.)

OPGEWEKTE MUZIEK

Als iemand probeert uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen kan als laatste redmiddel vreemdelingenbewaring worden toegepast.
In het algemeen geldt dat mensen die aan de grens zijn geweigerd en mensen die niet meer in Nederland mogen blijven en weigeren te vertrekken in vreemdelingenbewaring terechtkomen.
Daarna worden zij volgens de wet uitgezet naar het eigen land.
FRANCES: De sfeer hier is anders dan bijvoorbeeld in een huis van bewaring, waar ik ook heb gewerkt.
Er is meer vrijheid voor de ingeslotenen, en ook meer activiteiten maar dat is ook nodig, omdat ze niet mogen werken en er zijn ook geen onderwijsmogelijkheden.
Hier zitten over het algemeen andere mensen dan in bijvoorbeeld een gevangenis waardoor we ook op een lossere en andere manier met ze omgaan.
VOICE-OVER: De lengte van bewaring is onder meer afhankelijk van de medewerking van de vreemdeling zelf.
Als hij actief meewerkt aan het vertrek, kan hij de bewaringsduur behoorlijk verkorten.

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

(Een man stapt een cel in, waarop een medewerker de deur sluit.)

DJI zorgt er tijdens de bewaring voor dat samenwerkingsorganisaties alle ruimte krijgen om iemands uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

(Een man stapt langs gesloten deuren een hal door. Beeldtekst: DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Justitiële Inrichtingen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van (delen van) deze film in welke vorm dan ook is verboden. Van de mensen die in deze film zijn geportretteerd, is niemand daadwerkelijk ingesloten (geweest).)

(Speciale dank aan de medewerkers van DJI. Dit is een productie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Corporate Communicatie. Voor meer informatie zie www.dji.nl. Copyright 2019.)