Re-integratie

Jaarlijks keren circa 30.000 volwassen gedetineerden terug uit detentie in de samenleving. Om te voorkomen dat iemand terugvalt in crimineel gedrag, is het belangrijk al vanaf dag één van detentie die terugkeer voor te bereiden. Het gevangeniswezen van DJI ondersteunt gedetineerden daarbij samen met netwerkpartners, zoals gemeenten, reclassering en vrijwilligersorganisaties. Gezamenlijk werken ze aan hetzelfde doel: een veiliger samenleving en vermindering van recidive en maatschappelijke overlast.

Heeft u vragen?

Geef het door via telefoonnummer (088) 07 27 057.
Of mail teamdenr@dji.minjus.nl.