Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

De in te voeren goederen moeten overeenstemmen met de aanvraaglijst die uw relatie vooraf moet invullen. Wilt u goederen invoeren dan kunt u zich maximaal 45 minuten voor aanvang van uw bezoek melden bij de portier.
Alles wat u invoert, wordt geregistreerd. U krijgt een bewijs van invoer. Dit moet u goed bewaren. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief initialen/voornaam), PI Arnhem en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Nieuwe bankrekeninggegevens

IBAN nummer :NL10INGB0705004279
Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 253/PI Arnhem
Plaats : Den Haag

Voor internationale overmakingen gebruikt u Swift/BIC code: INGBNL2A.

Geld overschrijven

Wanneer u geld overschrijft naar een gedetineerde, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Bellen, collect-call, voicemail en geld overmaken via MyTelio 

De MyTelio app en MyTelio website zorgen ervoor dat bellen met uw relatie in detentie eenvoudig is. In de onderstaande flyer Ontdek het gemak van MyTelio staat uitgelegd hoe bellen, collect-call, voicemail en geld overmaken naar de rekening-courant van een gedetineerde werkt.  

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB.  Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: bevolking.pi.arnhem.zuid@dji.minjus.nl.
 
Een detentieverklaring kan alleen opgevraagd worden door een advocaat of zorginstelling en met toestemming van de gedetineerde.