Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Voor de invoer van kleding en goederen gelden regels, daarom is het raadzaam de invoer af te stemmen met de gedetineerde. Invoer van toiletartikelen, rookwaar en etenswaar zijn niet toegestaan. Deze artikelen worden door de inrichting verstrekt, of kunnen in de inrichtingswinkel door gedetineerden worden gekocht. Alleen een PlayStation met een 220 volt voeding wordt toegelaten (dus niet met een omvormer). In de bezoekersentree liggen linnen invoerzakken en formulieren klaar waarop u ter plekke de naam en geboortedatum van de gedetineerde en uw eigen persoonsgegevens moet invullen.

Hieronder vindt u de invoerbrief. Om de invoerprocedure wat te versnellen is het ook mogelijk om het formulier thuis alvast te printen, in te vullen en mee te nemen naar het bezoekmoment.


Invoerbriefje Huis van Bewaring en arrestanten
 

Invoerregels

Binnen veertien dagen na binnenkomst in de PI Grave is het, indien de gedetineerde hier toestemming voor heeft, mogelijk eenmalig kleding en/of andere goederen in te voeren tijdens het bezoekmoment of op andere dagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. Voor dit extra invoermoment,vult de gedetineerde een formulier in met daarop de gegevens van de persoon die de extra invoer komt brengen. Alleen deze persoon mag de invoer afgeven, nadat hij/zij een geldig legitimatiebewijs heeft getoond aan de portier. Na dit moment is het één keer per maand toegestaan goederen in te voeren tijdens het bezoekmoment. Buiten dit bezoekmoment wordt geen invoer aangenomen. De persoon die de goederen invoert, moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Iedere afdeling heeft zijn eigen invoermoment. Het is daarom raadzaam met de gedetineerde afstemming te zoeken voor de precieze momenten waarop er kleding en/of andere goederen kunnen worden ingevoerd. Bij het aantreffen van verboden voorwerpen in de invoer, wordt de politie ingeschakeld en wordt altijd aangifte gedaan.

Gedetineerdenpost

Poststukken mogen niet persoonlijk aan gedetineerden worden overhandigd. Post bestemd voor gedetineerden kunt u sturen naar PI Grave, Postbus 250, 5360 AG Grave. Op de envelop vermeldt u duidelijk en zichtbaar naam en voorletters plus geboortedatum(indien bekend) van de gedetineerde. Post voor gedetineerden kan ook op eenzelfde manier verpakt in de brievenbus van de bezoekersingang van PI Grave worden gedaan.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL07INGB0705004333 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 272/ PI Grave onder vermelding van registratienummer, achternaam en voorletters van de gedetineerde. Zonder vermelding van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

U moet rekening houden met een verwerkingstijd van 10 werkdagen vanaf het moment van overmaking.

Buitenlandse stortingen

Ook bij buitenlandse stortingen dient men de naam, voorletters en registratienummer te vermelden. Zonder aanwezigheid van die gegevens wordt de storting niet verwerkt en wordt het geld teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Deze bon kunt u sturen:
1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Het is niet mogelijk om via het bezoek contact geld te storten bij de inrichting.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Spoedbetalingen

In het geval een boetebetaling leidt tot het direct in vrijheid stellen van een gedetineerde, kan er door relaties een spoedbetaling worden gedaan. Alleen overboekingen met betaling van het juiste bedrag onder vermelding van het juiste CJIB-nummer en met het aanvinken van ‘spoed’ worden in behandeling genomen door het CJIB.

De relatie kan via de mail bij de afdeling bevolking de hoogte van het boetebedrag en het CJIB-nummer opvragen. Het e-mailadres is: PIGraveSpoedbetalingen@dji.minjus.nl In de mail dient duidelijk de naam (voorletters en achternaam) met geboortedatum van degene die verblijft in de PI Grave te worden vermeld. Indien deze gegevens niet in de mail vermeld staan, wordt geen informatie verstrekt. Op dit e-mailadres wordt alleen informatie verstrekt ten behoeve van een spoedbetaling. Andere vragen worden niet beantwoord.

Ten aanzien van de overboekingstermijn en de kosten die gemoeid zijn bij de overboeking geldt dat, door degene die de betaling heeft gedaan, contact dient te worden opgenomen met de eigen bank. Via een spoedbetaling zou de overboekingstermijn versneld kunnen worden maar ook hiervoor dient contact te worden opgenomen met de eigen bank.

Degene die de betaling heeft overgemaakt dient zelf bij het CJIB te informeren of het geld op de rekening staat. Er geldt een dringend advies om niet eerder dan drie uur na de overboeking contact op te nemen met het CJIB.

Er is altijd sprake van enige verwerkingstijd waardoor betalingen niet eerder zichtbaar zijn. Zodra het geld is ontvangen, zal het CJIB de vonnissen retour vragen van de inrichting. Indien het geld (nog) niet is ontvangen dient degene die de betaling heeft gedaan, uit te zoeken waar geld naar is overgeboekt.

De inrichting heeft geen invloed op en geen bemoeienis met de overboeking. Daarom kan de inrichting geen informatie geven over de overboeking.

Meer informatie kunt u vinden op www.cjib.nl.

Voor alle duidelijkheid:

  • Boetes kunnen niet op het politiebureau worden betaald.
  • Een boete kan niet contant worden betaald bij de inrichting.