Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u relevante informatie over het verblijf in de  PI Grave.

Kleding en goederen invoeren

Voor de invoer van kleding en goederen gelden regels, daarom is het raadzaam de invoer af te stemmen met de gedetineerde. Invoer van toiletartikelen, rookwaar en etenswaar zijn niet toegestaan. Deze artikelen worden door de inrichting verstrekt, of kunnen in de inrichtingswinkel door gedetineerden worden gekocht. Alleen een PlayStation met een 220 volt voeding wordt toegelaten (dus niet met een omvormer). In de bezoekersentree liggen linnen invoerzakken en formulieren klaar waarop u ter plekke de naam en geboortedatum van de gedetineerde en uw eigen persoonsgegevens moet invullen.

Hieronder vindt u de invoerbrief. Om de invoerprocedure wat te versnellen is het ook mogelijk om het formulier thuis alvast te printen, in te vullen en mee te nemen naar het bezoekmoment.


Invoerbriefje Huis van Bewaring en arrestanten
 

Invoerregels

Binnen veertien dagen na binnenkomst in de PI Grave is het, indien de gedetineerde hier toestemming voor heeft, mogelijk eenmalig kleding en/of andere goederen in te voeren tijdens het bezoekmoment of op andere dagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. Voor dit extra invoermoment,vult de gedetineerde een formulier in met daarop de gegevens van de persoon die de extra invoer komt brengen. Alleen deze persoon mag de invoer afgeven, nadat hij/zij een geldig legitimatiebewijs heeft getoond aan de portier. Na dit moment is het één keer per maand toegestaan goederen in te voeren tijdens het bezoekmoment. Buiten dit bezoekmoment wordt geen invoer aangenomen. De persoon die de goederen invoert, moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Iedere afdeling heeft zijn eigen invoermoment. Het is daarom raadzaam met de gedetineerde afstemming te zoeken voor de precieze momenten waarop er kleding en/of andere goederen kunnen worden ingevoerd. Bij het aantreffen van verboden voorwerpen in de invoer, wordt de politie ingeschakeld en wordt altijd aangifte gedaan.

Gedetineerdenpost

Poststukken mogen niet persoonlijk aan gedetineerden worden overhandigd. Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bezoekadres van de inrichting worden gestuurd.

PI Grave
T.a.v. naam en registratienummer
Postbus 250
5360 AG GRAVE

Ambtelijke post:
Als advocaat dient u stukken bestemd voor uw cliënt in een dichte envelop te versturen. Deze envelop stopt u in een andere envelop met een begeleidend schrijven dat dit om ambtelijke post gaat van advocaat aan cliënt. Wij zorgen er dan voor dat de dichte envelop bij uw cliënt terecht komt. Wel willen wij u erop wijzen dat dit alleen voor advocatenpost geldt. Mochten wij twijfels hebben over de inhoud van de dichte envelop dan zullen wij de post niet uitreiken maar contact met u opnemen. Wij nemen ook contact met u op als de post niet op de juiste manier is verzonden.

Post van familie en/of vrienden:
U kunt uw kaart of brief sturen naar bovenstaand adres. Let wel: alle post wordt gelezen, zowel de inkomende als uitgaande post.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL07INGB0705004333 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 272/ PI Grave onder vermelding van registratienummer, achternaam en voorletters van de gedetineerde. Zonder vermelding van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

U moet rekening houden met een verwerkingstijd van 10 werkdagen vanaf het moment van overmaking.

Buitenlandse stortingen

Ook bij buitenlandse stortingen dient men de naam, voorletters en registratienummer te vermelden. Zonder aanwezigheid van die gegevens wordt de storting niet verwerkt en wordt het geld teruggestort naar de afzender.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Deze bon kunt u sturen:
1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Het is niet mogelijk om via het bezoek contact geld te storten bij de inrichting.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB. Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt. Voor meer informatie over het betalen van boetes kunt u contact opnemen met het CJIB via telefoonnummer 058 215 95 55.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.