Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen vindt uitsluitend plaats via de post. Het is niet toegestaan postpakketten te ontvangen via postbedrijven. Het pakket dient voorzien te zijn van een duidelijke adressering (naam gedetineerde en celnummer) en naam en adres van de afzender.

Gedetineerdenpost

Het versturen van post bestemd voor gedetineerden kan (onder vermelding van naam (inclusief voornaam / initialen) en registratienummer) naar het postadres van de PI Heerhugowaard.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL79INGB0705004104 ten name van Min. van Justitie en Veiligheid 201/PI Heerhugowaard onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerden direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.