Justitieel Complex Vlissingen (JCV)

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) en de regio Zeeland realiseren gezamenlijk een justitieel complex in Vlissingen (JCV) op basis van besluitvorming in de zomer van 2020. Het besluit is genomen door het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland die gezamenlijk werken aan de uitvoering van het compensatiepakket 'Wind in de Zeilen'.

Onderdeel hiervan is de realisatie van het justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Het JCV levert een bijdrage aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving, in het bijzonder aan het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Het complex biedt daartoe, in samenwerking met de regio Zeeland, een unieke omgeving voor de uitvoering van de processen binnen de strafrecht- en executieketen op het hoogste beveiligingsniveau.

Het complex

In het JCV komen de volgende faciliteiten:

  • Een Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ) met een overnachtingsfaciliteit voor verblijf en verrichten van werkzaamheden voor onder andere rechters en officieren, vanuit oogpunt van veiligheid.
  • Een Penitentiaire Inrichting (PI) met 192 plaatsen en een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) met 24 plaatsen.
  • Een steunpunt van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O).

Het JCV valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. DJI maakt gebruik van de PI en het steunpunt van DV&O. Het Openbaar Ministerie (OM) en de Rvdr maken gebruik van de extra beveiligde zittingslocatie en de overnachtingsfaciliteit. Het JCV heeft een bruto vloeroppervak van ongeveer 35.000 m2. Ten behoeve van het JCV zullen circa 500 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Indicatieve planning

De ingebruikname van het complex is gepland voor 2030.

Status

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De toekomstige gebruikers hebben gezamenlijk een ruimtelijk functioneel programma van eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE wordt momenteel door het RVB uitgewerkt tot een vraagspecificatie. Het JCV wordt vanaf 2023 als Design, Build and Maintain (DBM) contract in de markt gezet.

Locatie

Bij de besluitvorming over het pakket 'Wind in de zeilen', was nog niet bekend op welke plek het JCV precies zou komen. Namens alle partijen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven aan het College van Rijksadviseurs om een advies op te stellen voor de inpassing van het complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten heeft dit geleid tot een verkenning die een visie geeft op het gehele gebied van de voormalige locatie voor de marinierskazerne. De definitieve locatie voor het JCV is op 28 januari 2021 vastgesteld.

Meer informatie

Lees meer over de planning met betrekking tot het bestemmingsplan Justitieel Complex Vlissingen.

Bekijk de veelgestelde vragen.

Kijk voor informatieverstrekking vanuit de gemeente op www.vlissingen.nl/lawdelta of lees het Advies locatiekeuze Justitieel Complex Vlissingen.

Lees ook de brief naar de Tweede Kamer
Vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal.