Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen dient altijd door de gedetineerde zelf aangevraagd te worden. Invoer kan vóór of na het bezoekuur tussen 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur gebracht worden. Alle goederen die u invoert worden geregistreerd. U krijgt hiervan een bewijs van invoer. Bewaar dit bewijs goed. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kunt u, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar ons postadres sturen:
Postbus 1091
8900 CB Leeuwarden

Geld storten

Het is niet toegestaan contant geld aan uw relatie te geven via de invoerprocedure. Geld kan alleen worden overgemaakt naar de rekening-courant van uw relatie (aparte rekening van gedetineerde binnen de PI).

Wanneer u geld overmaakt naar een gedetineerde dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:

Registratienummer
Achternaam + voorletters gedetineerde
LET OP: gebruik ook de bovenstaande volgorde.

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

IBAN nummer: NL32 INGB 0705004368
Ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 280/P.I. Leeuwarden
Plaats: Den Haag

Buitenlandse stortingen

Ook bij buitenlandse stortingen dient men de naam, voorletters en registratienummer te vermelden. Zonder aanwezigheid van die gegevens wordt de storting niet verwerkt en wordt het geld teruggestort naar de afzender.
Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam


Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening-courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij het storten van geld bij de bank duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.