Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan voor alle gedetineerden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 11.30 en van 13.00 – 16.30 uur. Het invoeren van kleding en goederen kan ook voor gedetineerden met bezoekmomenten op woensdagavond of zondag.
Voor de hoeveelheid & type invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde. Informatie over invoer is ook te verkrijgen op papier bij de voorportier.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld overmaken aan een gedetineerde kan op rekeningnummer NL38INGB0705004163, t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 207/PI Middelburg, onder vermelding van naam, voorletters en registratienummer van de gedetineerde. Het registratienummer dient de gedetineerde zelf door te geven.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de gedetineerde in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Deze bon kunt u sturen:

1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: denr.pi.middelburg@dji.minjus.nl

In het kader van de AVG kan het opvragen van een detentieverklaring alleen gedaan worden door de (ex)gedetineerde zelf. Hierna zijn ze vrij om deze zelf aan derden te verstrekken.