Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Voor het invoeren van goederen ligt het initiatief bij de gedetineerde. Deze vult een invoerformulier in waarop staat aangegeven wat, hoeveel en door wie er ingevoerd wordt. Aan de gedetineerde wordt verteld wanneer deze de invoer kan laten invoeren. Deze informeert u hierover. De invoer kunt u meenemen naar het relatiebezoek. Houd er rekening mee om op tijd te komen.

Het is niet mogelijk zonder invoerformulier goederen in te voeren of meer in te voeren dan op het formulier is aangegeven. Neem dus niet zomaar iets mee, hoe goed bedoeld ook! Bij vragen helpt het inrichtingspersoneel u graag verder.

Goederen meenemen voor gedetineerden

Met uitzondering van het invoeren van kleding en schoeisel conform de invoerprocedure, is het voor bezoekers van de inrichting verboden om goederen voor gedetineerden mee de inrichting in te nemen. Goederen zoals telefoons, sim-kaartjes, USB-sticks (gegevensdragers), geld, medicatie en drugs worden beschouwd als verboden goederen.

Wanneer een bezoeker besluit de huisregels in deze te overtreden en verboden goederen meeneemt bij zijn bezoek, zal er te allen tijde een melding opgemaakt worden. Deze melding kan leiden tot het ontzeggen van bezoek, het weigeren van toegang tot de inrichting en aangifte bij de politie.

Wanneer deze goederen tijdens de toegangscontrole, via visuele waarneming door de medewerkers, via doorlichtings- of detectieapparatuur of door inzet van de drugshond worden aangetroffen, zal dit direct leiden tot het weigeren van toegang tot de inrichting.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL82INGB0705004244 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 214/PI Nieuwegein. Plaats: Den Haag

Wanneer u geld overmaakt naar een gedetineerde dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde

registratienummer
achternaam + voorletters gedetineerde
Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: bo.nieuwegein@dji.minjus.nl