Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Informatie over de gedetineerde opvragen

De gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor informatievoorziening aan derden. Dit betekent dat informatie met betrekking tot detentiefasering en vrijheden, uitsluitend via de gedetineerde verkregen kan worden. De inrichting mag geen informatie verstrekken. Ook niet aan familie.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL10INGB0705004376 ten name van: Min. van Justitie en Veiligheid 284/PI Rotterdam onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde. Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code INGBNL2A.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Detentieverklaring

Heeft u een detentieverklaring nodig? Dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk aanvragen op het volgende e-mailadres: cm.rotterdam.deschie@dji.minjus.nl

Bellen, collect-call, voicemail, geld overmaken

De Telio app en MyTelio website zorgen ervoor dat bellen nog eenvoudiger werkt, de Collect Call-voorziening wordt uitgebreid, voicemail mogelijk wordt en er eenvoudig en snel geld naar de rekening-courant van de gedetineerde kan worden overgemaakt. In de onderstaande brochure leest u hier meer over.