Informatie voor gedetineerden en hun naasten

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over uw verblijf in een inrichting.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen moet altijd door de gedetineerde zelf aangevraagd worden. Het invoeren kan voor of na het bezoekuur tussen 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur tijdens bezoekdagen. Alles wat u invoert wordt geregistreerd. U krijgt een bewijs van invoer. Dit moet u goed bewaren. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het postadres worden gestuurd.

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL51INGB0705004317 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 265/PI Zwolle. Plaats: Den Haag
Wanneer u geld overmaakt naar een gedetineerde dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:
LET OP: gebruik ook deze volgorde

  • registratienummer
  • achternaam + voorletters gedetineerde

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag teruggestort naar de afzender.

Wilt u geld storten bij de bank?

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving, dan ontvangen wij graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop dient het registratienummer en de naam vermeld te worden. Deze bon kunt u sturen naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV DEN HAAG

LET OP: bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Vragen over storting

Als u een vraag heeft over uw storting, stuur dan een e-mailbericht met het bankafschrift naar ssc@dji.minjus.nl. Vermeld hierbij het registratienummer en de naam van de gedetineerde.

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de gedetineerde direct in vrijheid kan worden gesteld

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Re-integratie traject

De casemanager is de regievoerder van het detentie en re-integratie traject (D&R). Tevens waarborgt het D&R team de geldende regels en procedures m.b.t. de nieuwe wet Straffen en Beschermen. Casemanagers houden zich bezig met het informeren, begeleiden en het ondersteunen bij de re-integratie van gedetineerden naar de maatschappij. Verder wordt er tijdens de inkomsten procedure gescreend op de 6 leefgebieden van nazorg en of deze al dan niet op orde zijn.

De 6 leefgebieden zijn:

  • Werk en inkomen
  • Huisvesting
  • Financiën en schulden
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Een zorgverzekering en zo mogelijk ook zorg
  • Netwerk

Mochten u vragen hebben met betrekking tot het bovenstaande, dan kunt u een mail sturen naar casemanager.pizwolle@dji.minjus.nl