Klantverhaal Integratie Facilitair Portaal (FMIS) voor DJI

Om efficiënt te werken is een digitaal informatie systeem onmisbaar. Bij het Facilitair bedrijf is dit het Facilitair Management Informatie Systeem
(FMIS), het zogenoemde ‘Facilitair portaal’. De integratie van dit nieuwe ysteem binnen het IT-landschap van DJI is door SSC-I uitgevoerd. Binnen
deze applicatie kunnen door alle medewerkers van DJI meldingen, aanvragen en reserveringen die te maken hebben met facilitaire zaken
geregistreerd, gemonitord en afgehandeld worden. Hiermee wil het Facilitair bedrijf de dienstverlening aan de organisaties en gebruikers binnen DJI verbeteren.