Kerncijfers DJI

In de onderstaande publicaties staan overzichten van kerncijfers van de afgelopen jaren.

Deze geven de ontwikkelingen van de capaciteit en de bezetting in de justitiële inrichtingen weer. Daarnaast verschaffen de publicaties inzicht in persoonskenmerken van justitiabelen, zoals geslacht, leeftijd, geboorteland en nationaliteit. Ook het aantal ontvluchtingen en onttrekkingen is opgenomen.

De ontwikkelingen zijn geplaatst tegen de achtergrond van de taken en het wettelijk kader van de inrichtingen en recente beleidsinitiatieven. De publicaties worden jaarlijks geactualiseerd.

Documenten