Bureau Integriteit

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. De DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid van medewerkers en werkprocessen zijn hierin essentieel.

Bureau Integriteit DJI (BI DJI) zet zich in om dit te bevorderen, adviseert bij integriteitskwesties en voert onpartijdig onderzoek uit bij vermoedens van integriteitsschendingen. Zodat alle belanghebbenden zijn gehoord en met de vastgestelde feiten en omstandigheden een weloverwogen afdoeningsbeslissing kan worden genomen. BI DJI doet dit niet alleen voor de DJI, maar ook voor andere onderdelen binnen en buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid. BI DJI is onderdeel van het Bureau Veiligheid & Integriteit (BV&I). BI DJI heeft in de uitvoering van de taken een onafhankelijke positie binnen DJI.

Meer lezen?

Contact

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak)
Bureau Integriteit DJI
Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Postadres
Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg

Tel. (088 07) 17520
E-mail: bureauintegriteit@dji.minjus.nl