Beveiliging

We zetten onze medewerkers flexibel in voor beveiligingstaken van andere (overheids)organisaties.

Ondersteuning DJI

Veel van onze beveiligers zijn gedetacheerd als complexbeveiligers of penitentiair inrichtingswerkers binnen justitiële inrichtingen en detentiecentra van DJI. Ook werken ze bij organisaties die aan Justitie en Veiligheid gerelateerd zijn, zoals rechtbanken.

Ondersteuning politie

We ondersteunen met onze beveiligers onder meer de politie met het vervoer van grote groepen arrestanten, mobiele celcapaciteit, arrestantenzorg en het arrestantenvervoer voor verschillende politiebureaus.