Dienst Vervoer en Ondersteuning

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI. De DV&O verzorgt onder andere het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.

De DV&O verleent ook bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen, zoals gevangenissen, en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Justitie en Veiligheid verbonden zijn.

Missie

De DV&O levert als landelijke dienst van Dienst Justitiële Inrichtingen een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door het veilig en humaan vervoeren van de aan de dienst toevertrouwde personen en goederen enerzijds en het beveiligen van personen, terreinen en overheidsgebouwen anderzijds.

Visie

De DV&O staat in het veiligheidsdomein samen met haar partners 24/7 voor de beveiliging van de Nederlandse samenleving. Dit doen wij met professionele, flexibele medewerkers, datagedreven en informatiegestuurd met innovatieve producten.

Contact

Contactgegevens DV&O
Postadres Postbus 50
9400 AB ASSEN
Bezoekadres Borgstee 19
9403 TS ASSEN
Telefoon (088) 07 30300
Email