Dienst Vervoer en Ondersteuning

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen.

DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn.

Missie

De DV&O levert als landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door het veilig en humaan vervoeren van de aan de dienst toevertrouwde personen enerzijds en het beveiligen van deze personen en justitiële gebouwen anderzijds. Aan deze personen zijn in het algemeen vrijheidsstraffen of andere vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd in het kader van het strafrecht, het vreemdelingen recht of het civielrecht.

Contact

Contactgegevens DV&O
Postadres Postbus 50
9400 AB ASSEN
Bezoekadres Borgstee 19
9403 TS ASSEN
Telefoon (088) 07 30300
Email