Specialistische Taken

Voor bepaalde taken zijn er binnen de DV&O specialisten werkzaam bij verschillende onderdelen. Deze vallen onder de divisie ‘Specialistische Taken’.

Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT)

Vervoer waarbij sprake is van dreiging van buitenaf (bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie) gebeurt met een bijzondere beveiligingsopdracht. Hierbij zetten we het Bijzonder Ondersteuningsteam in. De justitiabelen worden met gepantserde voertuigen vervoerd.

Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB)

De Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid is inzetbaar voor uiteenlopende specialistische werkzaamheden, zoals zoekacties, ordehandhaving en evacuaties in justitiële inrichtingen. Daarnaast verzorgen zij tbs- en persoonsbegeleiding.

Speurhonden

De inzet van drugshonden is één van de maatregelen van het landelijk drugsontmoedigingsbeleid (DOB) van het gevangeniswezen. Jaarlijks controleren de honden honderden keren personeel, bezoekers en leveranciers. Er zijn ook speciaal opgeleide telefoonhonden. Zij speuren naar de verboden mobiele telefoons in de inrichting.

Extra Beveiligd Vervoer (EBV)

Justitiabelen met een groter veiligheidsrisico worden met het Extra Beveiligd Vervoer vervoerd. Dit gaat veelal in onherkenbare voertuigen en met extra begeleiding. Voorbeelden zijn huisbezoeken en rouwbezoeken.

Beveiligd Vervoer Internationale Strafhoven (BVIS)

Verdachten voor het VN-tribunaal en andere internationale strafhoven worden met onopvallende voertuigen vervoerd door speciaal opgeleide beveiligers.