Ondersteunende diensten DV&O

De diensten van DV&O worden op verschillende manieren en door diverse afdelingen ondersteund. Op deze pagina vindt u een overzicht van de ondersteunende afdelingen.

Logistiek

Bij de afdeling Logistiek komen dagelijks honderden vervoersaanvragen binnen van veel verschillende opdrachtgevers. Deze dynamische afdeling zorgt er samen met de executieve medewerkers voor dat alle collega’s en justitiabelen veilig en op tijd aankomen op de plaats van bestemming

Staf

Afdelingen als Juridische Zaken, Beleid, Communicatie, Inkoop en Huisvesting maken deel uit van de Staf.

Account

De accountmanager onderhoudt het contact met de ketenpartner, inventariseert klantvragen en bewaakt de afspraken over onze dienstverlening welke in een convenant zijn vastgelegd.

Het Klantcontactcentrum (KCC) zet de (vervoers)aanvragen vanuit onze klanten en ketenpartners uit binnen de organisatie. Het KCC is 24/7 bereikbaar.

Opleidingen

De DV&O beschikt over een eigen afdeling Opleidingen. Deze afdeling verzorgt de basis- en vervolgopleidingen voor eigen medewerkers. Ook op verzoek van ketenpartners verzorgt deze afdeling trainingen in specifieke werkzaamheden, zodat wij onze ketenpartners in dat werk kunnen ondersteunen.

Inlichtingen en Veiligheid

Dit is de plek waar alle inlichtingen over een te vervoeren justitiabele samenkomen. Infodeskmedewerkers verzamelen de inlichtingen waarmee analisten een risicoanalyse maken en komen tot een advies over het soort vervoer dat nodig is om de betreffende justitiabele te vervoeren. Daarnaast adviseert de afdeling in veiligheidsvraagstukken zoals fysiek informatiebeveiliging, preventie, arbo en radicalisering.