Vervoer

De witte cellenbussen zijn het visitekaartje van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Hierin worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, rechtbanken, huizen van bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht.

Risicoanalyse transport

Transportaanvragen waarbij bijzonderheden staan vermeld gaan eerst voor een beoordeling langs de afdeling Risicoanalyse van de Dienst Vervoer en Ondersteuning. Het gaat dan om bijzonderheden zoals een medische indicatie of een bepaald (verhoogd) beveiligingsniveau. De risicoanalisten zijn bevoegd om, na afweging van de beschikbare informatie over de te vervoeren persoon, het beveiligingsniveau en het type transport vast te stellen. Voor de inhoudelijke classificatie gebruiken de risicoanalisten een ‘risicomatrix’ waarbij de kenmerken ‘ernst’ en ‘waarschijnlijkheid’ worden gewogen. Deze collega's staan dagelijks in contact met ketenpartners voor de meest actuele informatie.

Extra beheersrisico's

Een ander deel van de vervoerstaken is minder opvallend. In het geval van grote beheersrisico’s, zet DV&O het extra beveiligd vervoer in. Tijdens deze transporten zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Het gaat hierbij vooral om het vervoer van agressieve of psychisch gestoorde gedetineerden. Deze personen worden vervoerd in onopvallende personenbusjes.

Deze busjes worden ook gebruikt bij een sociaal of medisch bezoek. Het kan voorkomen dat een gedetineerde of forensische patiënt naar een burgerziekenhuis moet of thuis op kraamvisite mag.

Vervoer waarbij sprake is van dreiging van buitenaf (bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie) gebeurt met een bijzondere beveiligingsopdracht. Hierbij zet DV&O het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) in. De gedetineerden worden met gepantserde personenvoertuigen vervoerd.

Vervoer voor de internationale strafhoven

Verdachten voor het VN-tribunaal en andere internationale strafhoven worden met onopvallende voertuigen vervoerd door de transportgeleiders.

Vervoer vreemdelingen

Voor de Dienst Terugkeer en Vertrek worden vreemdelingen vervoerd door middel van speciaal ingericht vervoer naar verschillende detentiecentra.
Vreemdelingen worden bij uitzettingen naar het vliegveld vervoerd door de DV&O. In voorkomende gevallen worden grote groepen vreemdelingen met grote 14- en 28-persoons cellenbussen in een keer aan de Koninklijke Marechaussee overgedragen.

Vervoer jongeren

Een bijzondere vorm van vervoer is het vervoer van jongeren. De jongeren worden apart vervoerd en dus niet samen met volwassen justitiabelen in één bus geplaatst.

Vrachtvervoer

Als een persoon wordt overgeplaatst van de ene naar de andere inrichting van DJI moeten zijn of haar persoonlijke spullen ook mee verhuizen. Dat doet de vrachtdienst van de DV&O. Het kan gaan om allerlei persoonlijke bezittingen, van boeken en kleding tot vogelkooien.

Het goederenvervoer van de DV&O bestaat echter al lang niet meer uit het vervoeren van persoonlijke bezittingen alleen. Het vervoer van dossiers en gerechtelijke stukken voor de gerechtshoven en de Hoge Raad en het transporteren van DNA-materiaal voor het Nederlands Forensisch Instituut of in beslag genomen goederen voor de FIOD zijn ook producten die we vervoeren.

Vraag en antwoord over bevoegdheden en rijgedrag