Vervoer

We onderscheiden verschillende soorten vervoer. Aan de hand van risicoanalyse en het soort opdracht wordt de best passende vervoerssoort ingezet.

Regulier Beveiligd Vervoer

De witte cellenbussen zijn ons meest herkenbare visitekaartje. Hierin worden verdachten en gedetineerden van en naar politiebureaus, rechtbanken, huizen van bewaring en gevangenissen in heel Nederland gebracht.

Sociaal medisch vervoer

We bieden faciliteiten voor specifiek vervoer. Zo kunnen we ook justitiabelen in een rolstoel of (zieken)bed vervoeren.

Vervoer vreemdelingen ‘over land’

Het vervoer van vreemdelingen terug naar het land van herkomst gaat in samenwerking met ketenpartners zoals de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Vervoer jongeren

Jongeren (verdachten en gedetineerden) worden gescheiden van volwassenen vervoerd. Jongens en meisjes worden in aparte compartimenten vervoerd.

Vraag en antwoord over bevoegdheden en rijgedrag