Handboek VOM jeugd (versie november 2021)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert twee nieuwe modaliteiten in voor justitiële jeugdigen: de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) en het Forensisch Centrum Jeugd (FCJ). Hierbij wordt ingezet op een aanpak die nog meer is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft (maatwerk) op het gebied van behandeling, beveiliging en nazorg. In dit handboek staan de uitgangspunten, de visie en de projecten voor de invoering van de stelselwijziging justitiële jeugd.

Het handboek VOM is ontwikkeld is voor nieuwe medewerkers, voor collega’s of ketenpartners die in een compact document willen lezen waar DJI mee bezig is in de vrijheidsbeneming op maat voor de justitiële jeugd. Het handboek VOM wordt aangevuld op het moment dat er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn.

Het Programma “Vrijheidsbeneming op Maat” (VOM) is in de zomer van 2019 opgezet. Het komt voort uit het besluit van de minister voor Rechtsbescherming “Meer maatwerk bij vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen” van 28 juni 2019. Hiermee wil hij investeren in een duurzaam stelsel van vrijheidsbeneming met meer kleinschalige voorzieningen, maatwerk door gerichte screening en differentiatie in beveiligingsniveau en zorgintensiteit.