Eindrapport Monitor Proeftuinen VIV JJ

Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd. Een beschrijvend onderzoek naar de proeftuinen. Screening & Diagnostiek en Kleinschalige Voorzieningen.