Eindrapport VIV JJ

Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met het jeugdstrafrecht vertoont (internationaal) al jaren een dalende trend.

Het wordt een steeds grotere uitdaging om bij een afnemende instroom en korte verblijfsduur in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) het uitgangspunt van regionaal plaatsen te blijven hanteren. Hierdoor staat de maatschappelijke beveiliging en de continuïteit van zorg onder druk.