Rapport evaluatie plaatsingsproces Kleinschalige Voorziening (KV)

In opdracht van DJI heeft het onderzoeks- en
adviesbureau Breuer&Intraval het plaatsingsproces van de bestaande KV’s in Amsterdam en Zuid-Limburg in kaart gebracht. In het rapport zijn bevindingen beschreven en aanbevelingen gedaan over onder andere het plaatsingsproces, de plaatsingscriteria en hoe de KVJJ's nog beter benut kunnen worden.