Tijdelijke afspraken over kosten doorlopende jeugdhulp in KVJJ

DJI betaalt voorlopig het doorlopende zorgtraject van jongeren die vanuit de JJI/FCJ naar een KVJJ gaan. Na 2 jaar wordt deze afspraak geëvalueerd.

Jongeren kunnen tijdens het laatste gedeelte van een jeugddetentie of PIJ-maatregel in een KVJJ verblijven. Zo kan de overgang naar buiten geleidelijk verlopen. De behandeling die gestart is in de JJI -straks Forensisch Centrum Jeugd (FCJ)- kan dan doorlopen in de KVJJ. De gemeente is volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor de inzet van strafrechtelijke jeugdhulp. Terwijl DJI dat is tijdens een vrijheidsbenemende titel. In de regelgeving is nog geen rekening gehouden met de specifieke groep jongeren die in de KVJJ wordt geplaatst.

Doorlopende zorg en financiering

Om doorlopende zorg zoveel mogelijk te garanderen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten om ook de financiering te laten doorlopen. DJI betaalt dus de doorlopende jeugdhulp in de KVJJ. Start een jongere in de KVJJ met een nieuw zorgtraject, dan betaalt de gemeente wel direct voor die jeugdhulp.

Definitief besluit na 2 jaar

DJI monitort de inzet van jeugdhulp die DJI en de gemeente inzetten tijdens het verblijf in de KV om meer inzicht te krijgen: hoe vaak komt dit voor, wat is het effect op de continuïteit van zorg, wat zijn de gemiddelde kosten en voor hoeveel extra administratieve lasten zorgen 2 financieringsstromen binnen de KV? Na maximaal 2 jaar en een evaluatie besluit het ministerie van Justitie en Veiligheid wie verantwoordelijk is voor deze kosten, en wie dus financiert.