Rijks Justitiële Jeugdinrichting opent 4e locatie Horsterveen

Vandaag informeert Minister Dekker de Tweede Kamer over de tijdelijke extra capaciteit van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI).

40 extra plekken nodig

De meest recente PMJ-ramingen laten zien dat de capaciteitsbehoefte aan JJI-plekken blijft stijgen, daarom gaf de minister begin juli dit jaar DJI de opdracht om een oplossing voor extra capaciteit (40 plekken) verder uit te werken en voor te bereiden.

Horsterveen op terrein PI Zuid-Oost

De locatie PI Zuid-Oost, locatie Ter Peel is naar voren gekomen. Hier is een gebouw beschikbaar dat geschikt kan worden gemaakt om te dienen als dependance van de Rijks JJI. De dependance krijgt de naam ‘Horsterveen’ en valt onder de Beginselenwet Justitiële Jeugd (BJJ). Het betreft een volledig eigenstandig gebouw met eigen ingang. Jongeren in deze dependance zullen beschikken over een luchtplaats, onderwijslokalen, een bibliotheek, fitnessruimte, bezoekzaal en een multifunctionele arbeids-/onderwijsruimte.

Voorbereidende werkzaamheden

DJI brengt op dit moment de locatie in gereedheid; de verwachting is dat de eerste groep eind september geplaatst kan worden. De ingebruikname is gefaseerd; de fasering is mede afhankelijk van de werving van personeel. De Inspecties IVJ, IJenV en IGJ zijn meegenomen in de planvorming. Zij zullen na ingebruikname de situatie toetsen.

Tijdelijke maatregel

De maatregel is tijdelijk: wanneer de nieuwbouw in Teylingereind in het voorjaar van 2023 volledig beschikbaar is zal de locatie Horsterveen naar huidige PMJ-prognose niet langer nodig zijn.

Meer informatie

 Zie voor meer informatie de kamerbrief.